Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Esteellisyyspäivä (syksy 2018)

Voiko virkamies suositella lähisukulaistaan valittavaksi johtamaansa virastoon? Eikö kuntayhtiön hallituksen jäsenenä oleva luottamushenkilö ole esteellinen päättämään kyseisen yhtiön asioista? Voiko koululaisen vanhempi osallistua koulun lakkauttamista koskevaan päätöksentekoon luottamushenkilönä? Aiheuttaako pelkkä esteellisen henkilön läsnäolo päätöksenteon virheen?

Aika ja paikka

Ti 30.10.2018 klo 9.00–15.30 etäluentona Oulussa, Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa. Paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Koulutus toteutuu Oulussa, vielä ehdit ilmoittautua mukaan!

Kohderyhmä

Kuntien viranhaltijat, luottamushenkilöt ja kuntayhtiön hallituksen jäsenet

Kouluttaja

Lakimies Susanna Ijäs


Susanna Ijäs on toiminut Kuntaliiton lakiyksikön lakimiehenä seitsemän vuoden ajan sekä siviili- että hallintojuristina. Hän on toiminut myös kaupunginlakimiehen tehtävissä Hämeenlinnassa, kiinteistölakimiehenä Espoon kaupungin ja Helsingin kaupungin palveluksessa. Ijäksellä on vahva tausta valtionhallinnon puolelta Valtiokonttorista ja hän on myös työskennellyt Handelsbankenissa rahoitus- ja sijoitusasioiden parissa. Ijäs on pidetty ja kokenut kouluttaja. Hän on kouluttanut kuntien työntekijöitä, virkamiehiä ja luottamushenkilöitä jo kymmenen vuoden ajan.  Nykyisin hän kouluttaa kuntia perustamansa yhtiön Lakimaa Oy:n kautta.

Sisältö

Virkamiehen esteellisyys

  • Milloin virkamies on esteellinen hoitamaan tehtäväänsä?
  • Esteellisyyden ulottuvuus ja toteaminen
  • Käytännön esimerkkejä ja oikeustapauksia

Luottamushenkilön esteellisyys

  • esteellisyyden ja vaalikelpoisuuden erot
  • valtuutetun esteellisyys suhteessa muihin luottamushenkilöihin
  • esteellisyys valitusperusteena
  • käytännön esimerkkejä ja oikeustapauksia

Kuntayhtiön hallituksen jäsenen esteellisyys

  • esteellisyyssäännökset osakeyhtiössä
  • luottamushenkilö kuntayhtiön hallituksessa - kahdella pallilla istumisen ongelmat
  • käytännön esimerkkejä ja oikeustapauksia

Hinta

110 €  Oulussa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa sisältäen koulutuksen, materiaalin ja kahvit / 120 € Kuusamossa sisältäen myös lounaan

Ilmoittautuminen

12.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus toteutuu Oulussa, vielä ehdit ilmoittautua mukaan!

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.