Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Espanjan alkeiskurssi I, 4 op (OY) -ay905024Y

Aika ja paikka

Maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin ajalla 13.5.-12.6.2019 klo 16.30-19.40 (keskiviikkoisin 15.5., 5.6. ja 12.6. klo 16.30-18.00). Ei opetusta ma 27.5.

Opetus järjestetään Oulun yliopistolla, Linnanmaalla. Tarkemmat opetussalit ilmoitetaan kurssikutsussa, jonka opiskelijat saavat sähköpostilla ilmoittautumisajan päätyttyä

Kouluttaja

FM Maija Huhtinen

Tavoitteet

Tässä osassa opetellaan espanjan kielen perusteet. Perusrakenteiden ja -sanaston lisäksi opitaan ymmärtämään ja tuottamaan helppoa puhetta ja tekstiä. Kurssin aikana opiskelija saa perustietoa espanjankielisten maiden kulttuurista ja elämästä.

Sisältö

Tekstien opiskelua sekä suullisia ja kirjallisia harjoituksia

Taitotaso

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1

Suoritustapa

Kontaktiopetus ja kotitehtävä yht. 50 t. Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn. Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Tentti

Ti 18.6., ti 6.8. tai ti 10.9.2019 klo 17.00-20.00. Tenttiin ilmoittaudutaan kesäyliopiston tenttikalenterin kautta viimeistään 14 vrk ennen tenttipäivää.

Kirjallisuus

Kurssilla käytetään kirjaa Kuokkanen-Kekki-Palmujoki: ESPAÑOL UNO: espanjaa aikuisille. Teksti- ja harjoituskirja, Finn Lectura, 2012 tai uudempi (vanhemmat painokset eivät käy). Kappaleet 1-10.
Ota kirja mukaasi jo ensimmäiselle tunnille.

Hinta

145 €

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 29.4.2019 mennessä Oulun toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.