Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Erityispedagoginen työkalupakki

Opinnot alkavat mikäli OPH:n rahoitus myönnetään

Aika ja paikka

Mikäli OPH:n rahoitus myönnetään opinnot alkavat syksyllä 2019 Oulussa, Kuusamossa, Pyhäjärvellä / Haapajärvellä ja Kokkolassa / Kaustisella

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstö

Kouluttaja

KT Erja Sandberg ja KM Tiina Vitka

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä erityispedagogista ymmärtämystä monenlaisista oppijoista ja antaa käytännön työkaluja opetukseen. Tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria inklusoidaan ja integroidaan yhä enenevissä määrin isoihin yleisopetuksen ryhmiin kaikilla asteilla. Erityispedagogisen osaamisen tarve kasvaa kaikilla kouluasteilla.

Sisältö

1. Opettajuuden muuttuva työnkuva

2. Vahvuusperusteisuus ja ratkaisukeskeisyys opetuksessa ja ohjauksessa

3. Työkaluja oppimisvaikeuksiin

4. Tarkkaavaisuuden, toiminnanohjauksen ja käytöksen tuki

5. Ammatillinen kehittyminen - kehittämistehtävät

Työskentelytavat

Opintoihin sisältyy lähiopetusta 2 päivää / jakso sekä etäluentoja verkossa. Lisäksi opiskelijat tekevät soveltavia välitehtäviä työpaikoillaan, pitävät oppimispäiväkirjaa ja tekevät kehittämistehtävän.

Ilmoittautuminen

Ilmoitetaan myöhemmin