Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Erityispedagogiikka 25 op (JY)

Aika ja paikka

Ylivieska
Infotilaisuus 28.8. klo 16.30-18.30
Paikka: Centria , Vierimaantie 7.
Pekka Matilainen

Kohderyhmä

Erityispedagogiikka sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita erityispedagogisista ilmiöistä, tarvitsevat erityispedagogista osaamista tai haluavat tulevaisuudessa erityiskasvatuksen ammattilaisiksi.

Sopii
- Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen parissa työskenteleville
- Aikuiskoulutuksen tehtävissä työskenteleville
- Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle
- Kolmannen sektorin toimijoille
- em. aloille aikoville sekä eri alojen opiskelijoille sivuaineeksi

Kouluttaja


Infotilaisuus: Erityispedagogiikan yliopiston opettaja Pekka Matilainen
Erityispedagogiikan perusteet kurssin opettaja  KM Maarit Laurila
Ryhmäohjaaja: KM; Erityisopettaja Heli Kettunen-Torvikoski

Tavoitteet

Opinnoissa tarkastellaan

* Miten tukea osallisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä?
* Millaisissa ympäristöissä eristyiskasvatuksessa toimitaan ?
* Miten poistaa oppimisen esteitä?
* Miten ottaa huomioon oppijan yksilölliyys?
* Mitä oppimisvaikeudet ovat?
* Miten tunnistaa ja kohdata moninaisuutta?

Opinnoissa opiskelija pääsee uusimman kotimaisen ja kansainvälisen tutkimustiedon äärelle. Suuri osa oppimateriaalista on tarjolla verkossa. Kirjallisten oppimateriaalien rinnalla on videotalleteita, jotka tuovat vaihtelevuutta opiskeluun ja tukevat keskeisten käsitteiden ja sisältöjen omaksumista. Jaksoissa on erilaisia suoritustapoja, joissa vaihtevat yksimn ja yhdessä opiskelu.

Sisältö

Erityispedagogiikka on monitieteinen ja soveltava tieteenala, jonka tavoitteena on löytää ratkaisuja osallisuuden ja oppimisen mahdollistamiseksi elämänkulun eri vaiheissa.

TOTEUTUSMUOTO:
Erityispedagogiikka toteutetaan lukuvuonna 2018-2019 ryhmäohjausmallin mukaisesti. Opiskelija sitoutetaan yhteisöllisiin opiskelumuotoihin. Lähiopetusta toteutetaan ryhmäohjauksen lisäksi myös reaaliaikaisilla luennoilla.
Opiskelijaryhmällä on oma paikallinen tutori, jonka johdolla kokoonnutaan pohtimaan yhdessä eri osioihin liittyviä tehtäviä.

Ryhmäohjaajana toimii KM Heli Kettunen-Torvikoski

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

500 € . Laskutetaan kahdessa erässä.

Ilmoittautuminen

Ylivieskan  toimipaikkaan 21.8. mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.