Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Erityisosaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen, jatko-opinnot 2019

- Väylä neuropsykiatrisen valmentajan (26 op) koulutukseen vain Ylivieskassa. Koulutuksen sisältö vastaa Neuropsykiatrisen valmentaja ry:n asettamia vaatimuksia koulutukselle.

Aika ja paikka

Ti-Ke 15.-16.1.2019
Ti-Ke 12.-13.2.2019
Ti-Ke 19.-20.3.2019

Aikataulu koulutuspäivinä klo 9.00-15.30

Ylivieska

Kohderyhmä

Opettajat, erityisopettajat, eri alojen terapeutit, sairaanhoitajat sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaajat ja avustajat, mutta myös henkilöille, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria tai aikuisia. Koulutukseen voi osallistua kaikki henkilöt, jotka työskentelevät arjen- ja elämänhallinnan vaikeuksista kärsivien asiakkaiden parissa.

Pääsyvaatimukset

Koulutukseen osallistuvilta edellytetään vähintään sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkintoa. Tapauskohtaisesti myös muu tutkinto voidaan hyväksyä, jos osallistujalla on riittävästi työkokemusta vastaavista tehtävistä. Jatkokoulutukseen pääsemisen edellytys on, että Erityisosaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen -perusopinnot on suoritettu.

Kouluttaja

Pääkouluttajat Anne Andersson ja Tarmo Junttanen, Wellmind Terveys Oy,
sekä useita muita kouluttajia

Sisältö

Jatko-opinnot sisältävät laaja-alaisen teoriapohjan neuropsykiatristen asiakkaiden ohjaukseen, kuntoutukseen ja verkosto- ja palvelutoimintaan.
Perusopinnoissa perehdyttiin laaja-alaisesti sosioemotionaalisiin haasteisiin, oppimisvaikeuksiin sekä toiminnanohjauksen käsitteeseen ja sen huomioimiseen neuropsykiatrisessa valmennuksessa. Neuropsykiatriseksi valmentajaksi jatkava saa nyt konkreettista ohjausta ja apuvälineitä valmennuksen toteuttamiseen omassa työssään. Koulutuksessa kiinnitetään huomiota myös ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen neuropsykiatrisena valmentajana sekä nykyiseen ammattikuvaan, identiteettiin ja työssä jaksamiseen.

Jatko-opinnot paneutuvat mm. keinoihin työskennellä kohderyhmän kanssa, huomioiden esimerkiksi kielelliset haasteet, oppimisvaikeudet tai neuropsykologisten tutkimusten hyödyntämisen. Koulutus sisältää mm. neuropsykologin, erikoispuheterapeutin ja erityisopettajan osuudet.

Koulutuksen toteuttaa Wellmind Terveys Oy, joka on järjestänyt neuropsykiatrista koulutusta valtakunnallisesti vuodesta 2008, koulutuspalautteiden keskiarvo 4.6/5.

Lisätietoja

Koulutussuunnitelija Minna Saharinen, puh. 040 775 6931
minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Hinta

980 €.

Hinta sisältää koulutuksen (6 pv), materiaalit ja kahvituksen koulutuspäivinä.

Ilmoittautuminen

14.12.2018 mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.