Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Erityiskasvatus oppilaanohjauksen palasena

”Olen ainutlaatuinen – ja siksi arvokas!”

Aika ja paikka

Ma 28.10.2019 klo 12.00–16.00 Oulu, etäluentona Kuusamossa, Raahessa, Pyhäjärvellä ja Ylivieskassa. Paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille oppilaanohjaajille / opinto-ohjaajille, joita uudenlaiset ohjausta kehittävät näkökulmat kiinnostavat. Lisäksi koulutus tarjoaa välineitä niille, jotka tekevät moniammatillista yhteistyötä, kuten koulukuraattoreille koulupsykologeille ja yhteisöpedagogeille.

Kouluttaja

Erityiskasvatuksen asiantuntija, KM Sanna Samppa
Kouluttaja on tutkinut ja tuottanut kirjallisuutta suomalaiseen oppilaanohjaukseen. Keväällä 2019 julkaistu teos Palasen palaset – Työväline oppilaanohjaukseen on positiivisen ja kriittisen pedagogiikan dialogia, jossa aktivoidaan oppilaan metakognitiivisia taitoja ja täten edistetään laaja-alaista elämänhallintaa.

Sisältö

Koulutuksessa perehdytään siihen, millaista tukea oppilaanohjaukseen on mahdollista saada erityispedagogiikasta ja miten sen avulla voisi lisätä moniammatillista yhteistyötä koulumaailmassa. Päivän aikana tutustutaan ja tehdään konkreettisia tehtäviä uudenlaisella ohjausmateriaalilla, joka on suunnattu työvälineeksi oppilaanohjaukseen. Lisäksi pohditaan sitä, miten oppilaanohjauskoulutusta voisi mahdollisesti kehittää erityispedagogiikan näkökulmasta.

Tarvikkeet

Ota mukaasi värikynät

Hinta

120 € Oulussa / 100 € Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa sisältäen koulutuksen, materiaalin ja kahvin

Ilmoittautuminen

7.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.