Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Elintapaohjaaja 2 op

Haluatko vahvistaa elintapaohjausosaamistasi ja pätevöityä elintapaohjaajaksi?

Aika ja paikka

1.10.2019 klo 14 koulutuksen aloitustapaaminen verkossa

20.2.2020 Verkkokoulutuksen päätösseminaari, jossa esitellään kehittämistehtävät

Kuvalähde: KKI / Juha Sorri

Kohderyhmä

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö tarjoaa yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan
kesäyliopiston kanssa elintapaohjauksen verkkokoulutuksen.

Koulutus on suunnattu Pohjois-Pohjanmaan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon, liikuntapalvelujen ja
3. sektorin toimijoille.

Tavoitteet

Oppimiskokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa oppijan liikunnan, ravitsemuksen, unen lääkkeettömän hoidon ja painonhallinnan ohjausosaamista yksilö- ja  ryhmäohjauksessa.

Lisäksi perehdyt elintapaohjauksen hyviin käytäntöihin ja niihin liittyviin tukimateriaaleihin.

Sisältö

Verkkokoulutus tarjoaa sinulla helpon tavan kehittää elintapaohjausosaamistasi. Verkkokoulutusmateriaalin avulla voit kouluttautua omassa tahdissasi ja koulutuksen suoritettuasi saat todistuksen pätevyydestä toimia elintapaohjaajana. Koulutus sisältää työelämälähtöisen kehittämistehtävän.

Koulutus rakentuu kolmesta pääteemasta: liikunta, ravitsemus ja uni. Painonhallinta sisältyy em. teemoihin. Lisäksi verkkokoulutus antaa työkaluja yksilö- ja ryhmäohjaukseen.

Koulutus sisältää itseopiskelumateriaalia, verkkoluentoja, pohdintatehtäviä, keskusteluja verkkoalustalla ja tehtävien työstämistä työyhteisössä sekä asiakkaille ja ammattilaisille suunnattuja tukimateriaaleja.

Verkkokoulutus suoritetaan omassa tahdissa alla olevan oppimispolun mukaisesti. Koulutuksen laajuus on 60 t (2 op)

Elintapaohjauskoulutuksen opetussisältö on tuotettu VESOTE – vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja
terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti – hankkeessa (2017–2018).

Hinta

75 € sisältäen Optima- ja Adobe Connect -verkkoympäristöjen käytön

Ilmoittautuminen

16.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.