Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Ekspressiivisen taideterapian perusteet 20 op

Ekspressiivisen taideterapian näkökulma taiteisiin sisältyvästä mahdollisuudesta avustaa oppimista, kasvua, eheytymistä ja muutosprosesseja

Aika ja paikka

5.10.2019–24.5.2020 (yht. 8 lähiopetusviikonloppua) Oulu

Kohderyhmä

Ekspressiivisen taideterapian opinnot soveltuvat kaikille ekspressiivisen taideterapian työmuodoista kiinnostuneille, jotka haluavat kehittää itseään ja omaa toimintaansa taiteen mahdollistamin keinoin. Ekspressiivisen taideterapian ideoille pohjaavia sovelluksia ja menetelmiä voidaan hyödyntää erilaisissa toimintaympäristöissä työskentelyn monipuolistamiseksi ja kehittämiseksi. Sen käyttöalueina voidaan mainita esimerkiksi terveys-, sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutusalan eri sektorit.

Ekspressiivisen taideterapian perusteet 20 op toimii itsenäisenä opintokokonaisuutena ja mahdollisen, myöhemmin järjestettävän ekspressiivisen taideterapian terapeuttikoulutuksen perusjaksona, jonka suorittaminen on terapeuttikoulutukseen hakevalle yksi pääsyvaatimuksista.

Kouluttaja

TK, taideterapeutti, väitöskirjatutkija Laura Katriina Aura

Laura on toiminut Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kuvataiteen lehtorina ja on tässä työssään pitkään järjestänyt ekspressiivisen taideterapian menetelmäkoulutusta sekä perusopiskelijoille että täydennyskoulutuksen parissa. Hän tekee väitöskirjatyössään fenomenologista tutkimusta ryhmiinsä osallistuneiden opiskelijoiden kokemuksista. Hänelle taide mahdollistaa tiloja yllättyä, löytää itsessä ja ryhmässä olevia voimavaroja ja luovia muutosvoimia ja vaalia myötätuntoista ja rakkaudellista asennetta elämää kohtaan.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa oman kokemuksensa pohjalta käsityksen monitaiteisesta työskentelystä ja sen merkityksestä henkilökohtaisena prosessina ja ekspressiivisen taideterapian perustana.

Sisältö

Opinnot koostuvat eri ilmaisumuotoja integroivasta, ekspressiivisen taideterapian menetelmiin pohjautuvasta intensiivisestä pienryhmätyöskentelystä lähiopetusjaksoilla ja jaksojen välissä itsenäisesti toteutettavista tehtävistä. Pienryhmätyöskentelyssä tutkitaan oman kokemuksen ja ihmiskäsitykseen liittyvien kysymysten valossa taiteen mahdollisuuksia toimia hyvinvoinnin edistämisessä ja tuoda uusia näkökulmia yksilön ja yhteisön kehittymiselle sekä yksilöiden väliselle kohtaamiselle.

Sisältöalueet:

 • Johdanto ekspressiivisen taideterapian perusteisiin
 • Kuvan elementti ekspressiivisessä taideterapiassa
 • Liikkeen ja tanssin elementti ekspressiivisessä taideterapiassa
 • Äänen ja musiikin elementti ekspressiivisessä taideterapiassa
 • Sanan ja runouden elementti ekspressiivisessä taideterapiassa
 • Draaman elementti ekspressiivisessä taideterapiassa
 • Oman prosessin kokemuksellinen reflektointi

Aikataulu:
Jakso 1   la–su 5.–6.10.2019
Jakso 2   la–su 2.–3.11.2019
Jakso 3   la–su 23.–24.11.2019
Jakso 4   la–su 11.–12.1.2020
Jakso 5   la–su 15.–16.2.2020
Jakso 6   la–su 14.–15.3.2020
Jakso 7   la–su 25.–26.4.2020
Jakso 8   pe–su 22.–24.5.2020

Perjantaina klo 17.00–20.15, lauantaina ja sunnuntaina klo 9.00–16.00

Toteutus:
Osallistuminen lähiopetusjaksoille, päiväkirjan pitäminen, välitehtävien tekeminen ja valittuun kirjallisuuteen perehtyminen ja yhden kirjallisen esseen tekeminen opintojen loppupuolella.

Oheiskirjallisuutta:

 • Atkins, Sally & Eberhart, Herbert 2014. Presence and Process in Expressive Arts Work. At the Edge of Wonder. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
 • Knill, Paolo, Barba, Helen & Fuchs, Margo N. 1994. Minstrels of Soul. Intermodal Expressive Therapy. Toronto: Palmerston Press.
 • Knill, Paolo, Levine Ellen & Levine Stephen K. 2005. Principles and Practice of Expressive Arts Therapy. Toward a Therapeutic Aesthetics. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
 • Levine, Stephen K. & Levine, Ellen G. (eds) 1999. Foundations of Expressive Arts Therapy. Theoretical and Clinical Perspectives. London: Jessica Kinsley Publishers.
 • McNiff, Shaun 1986. The Arts and Psychotherapy. Springfield, Illinos: Charles C. Thomas.
 • McNiff, Shaun 1992. Art as medicine. Creating a Therapy of Imagination. Boston/London: Shambhala Publications.

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Hinta

1850 € sisältäen koulutusmateriaalin ja kahvitarjoilut; laskutetaan erissä

Ilmoittautuminen

16.9.2019 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kurssi on täynnä. Voit ilmoittautua varasijalle.
The course is full. You can register for the waiting list.