Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Draamakasvatus 25 op (JY)

Aika ja paikka

Ylivieska, Syksy 2018

Lähiopetus, oppimistehtävät, verkkokurssit.

Opiskelu koostuu 15 tunnin mittaisista toiminnallisista lähijaksoista, jolloin perehdytään käytännön harjoituksin ja keskusteluin opiskeltavaan asiaan.

Oppimistehtävillä syvennetään lähijaksojen asioita. Läpi opiskeluprosessin opiskelija arvioi omaa oppimistaan oppimispäiväkirjan avulla.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kohderyhmä

Draamakasvatuksen opinnot sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita draamasta taidemuotona sekä draaman ja toiminnallisten työtapojen käyttämisestä kasvatus- ja opetustyössä. Opiskelu soveltuu esimerkiksi opettajille, ilmaisutaidon opettajille, teatterikerhon vetäjille, lastentarhanopettajille, nuoriso-ohjaajille sekä niille, jotka ovat kiinnostuneita oman ilmaisunsa kehittämisestä.

Kouluttaja

Opettajat  Miia Hiironen , Enni Junttila, Marianne Räsänen, Anumaaria Tulla

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa:

* Draamakasvatuksen teoreettiset perusteet yhteisöllisessä ja yksilöllisessä oppimisprosessissa:
* Hahmottaa draamakasvatuksen tutkimuksen kenttää
* Perustella draaman taidemuotona
* Perustella ja reflektoida toimintaansa ja kasvamistaan draamaopettajana
* Opettaa ja ohjata esittävää ja soveltavaa draamaa erilaisissa oppimisympäristöissä ja konteksteissa

Sisältö

Draamakasvatus on taidekasvatukellinen ja kokemuksellinen oppiaine. Siinä opiskellaan ja tutkitaan draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä. Oppiaineena se rakentuu sosiokultturiseen ja yhteisölliseen oppimiseen ja korostaa taiteen osallistavaa ja tutkivaa roolia.

Opiskelussa korostuu teorian ja käytännön tiivis vuorovaikutus. Lähijaksojen toiminnalliset jaksot nivotaan teoriaan oppimistehtävissä. Opiskeluprosessissa vuorottelevat siis yksilöllinen työskentely sekä ryhmässä oppiminen. Perusopinnoissa rakennetaan omien taitojen kehittämisen kautta käytännöllis-teoreettinen orientaatio draamaopettajuuteen ja luodaan yleiskuva  draamakasvatuksen eri työtavoista ja genreistä sekä opiskellaan esittävän ja osallistavan draaman tekemisen ja ohjaamisen perusteita.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Huomioitavaa

HUOM !  Opintokokonaisuus on peruttu !

Hinta

850 €. Sisältää rekisteröintimaksun.

Ilmoittautuminen

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Ylivieskan toimipaikkaan. 14.9. mennessä.

HUOM !
Draamakasvatuksen arvosanassa opettajat tekevät valinnan opiskelijoista.  Ennen kurssin vahvistamista ilmoittautujalle lähetetään kysely, jonka pohjalta valitaan opiskelijat ryhmään.

Draamakasvatukseen valituille opiskelijoille pätee samat ilmoittautumissäännöt kuin muillekin opiskelemaan ilmoittautuneille.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.