Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Dialogiset® – kokemuksellinen koulutuspaketti vuorovaikutuksen ammattilaisille

Kaipaatko työskentelysi tueksi konkreettisia työkaluja, joihin on hyvä päästä tutustumaan muualtakin kuin käyttöoppaista käsin? Käytätkö työskentelyssäsi monipuolisia materiaaleja ja kaipaat jotain uutta niiden rinnalle? Tai haluatko tutustua uuteen toiminnalliseen tapaan vaikuttaa vuorovaikutuksen virityksiin työssäsi?

Aika ja paikka

Ma 13.5.2019 klo 12.30–16.00 Oulu

Kohderyhmä

Opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan henkilöstö, eri alojen esimiehet

Kouluttaja

Dialogiset® -brändin taustalla on Dialogis Oy:n Johanna Perttilä, joka toteutti juuri ilmestyneen kuvatyökalun Pöyrööt-sarjakuvien tekijöiden kanssa. Johanna on toiminut pitkään työurallaan aluksi luokanopettajan, erityisopettajan ja rehtorin tehtävissä. Tällä hetkellä hän toimii yrityksessään päätoimisesti kouluttajana, psykoterapeuttina, työnohjaajana ja coachina eri ammattiryhmille ja ikäluokille.

Sisältö

Dialogiset® on uutuustyökalu vuorovaikutuksen ja oppimisen virikkeeksi. Koulutus antaa sinulle käytännön työkaluja ja toimintatapoja yksilö- ja ryhmätyöskentelyn tueksi. Koulutus sisältää paljon käytännön harjoituksia ja sovelluksia. Koulutuksen taustafilosofiana toimivat dialogisuus, ratkaisukeskeisyys, reflektiivisyys, voimavarasuuntautuneisuus ja kokemuksellisuus.

Koulutuksessa käytettävä Dialogiset®-korttisarja on toimiva työkalu mihin tahansa tilanteeseen, jossa halutaan herättää keskustelua, virittää vuorovaikutusta tai tutkia tunteiden kirjoa ja olotilojen olemusta turvallisella tavalla. Kortteja voi käyttää yksin, pareittain tai ryhmissä. Käyttäjien iällä, kulttuuritaustalla tai kielellä ei ole merkitystä. Korttien kautta voi tulla ymmärretyksi ilman puhetta tai keskustelua.

Dialogiset®-korttisarja auttaa avaamaan keskustelun, toimii ryhmäytymisen tukena tai vaikka kieltenopetuksen kehittäjänä. Kortit auttavat kuvantamaan olotilat, joille ei välttämättä heti löydä sanoja. Kotimainen korttisarja tarttuu tunteisiin ja olotiloihin konkreettisesti. Kuvat tuovat hymyn huulille, herättävät oivalluksia ja jäävät mieleen. Käyttö on helppoa: ohjeita ei käytännössä tarvita. Käyttäjät oivaltavat nopeasti itselleen sopivimmat ja luovimmat käyttötavat.

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Hinta

220 € sisältäen koulutuksen, kahvitarjoilun sekä Dialogiset®-korttisarjan, joka sisältää yli 140 tunne- ja olotilakuvaa iloisesta surulliseen ja innostuneesta yksinäiseen (korttisarjan arvo 129 € + alv. 24 %)

Ilmoittautuminen

23.4. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.