Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus on tarkoitettu kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta. Opetus vastaa sisällöiltään ja vaatimustasoltaan yliopistoissa ja korkeakouluissa järjestettävää opetusta. Avoimet yliopisto-opinnot aloitetaan perusopinnoista (approbatur). Perusopintojen suorittamisen jälkeen on mahdollista jatkaa aineopintoihin (cum laude approbatur). Opintokokonaisuuksien lisäksi voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja.

Avoimina yliopisto-opintoina suoritetut opintojaksot ja opintokokonaisuudet käyvät sellaisinaan siinä yliopistossa, jonka opetussuunnitelman mukaan ne on suoritettu. Opintosuoritusten vastaavuus muissa yliopistoissa ja korkeakouluissa on opiskelijan itsensä selvitettävä. Avoimina yliopisto-opintoina suoritetut opinnot eivät suoraan oikeuta opintojen jatkamiseen yliopistossa tai anna yliopistollista pätevyyttä. Suoritettuaan riittävän määrän avoimia yliopisto-opintoja opiskelija voi kuitenkin yleensä hakea opiskelupaikkaa yliopistoon ns. avoimen väylän kautta.

Opinto-oikeus avoimissa yliopisto-opinnoissa on opintokokonaisuuskohtainen ja voimassa tietyn ajan. Perusopinnoissa opinto-oikeus kestää pääsääntöisesti 1–1 ½ vuotta ja aineopinnoissa 2–2 ½ vuotta oppiaineesta riippuen.

Kesäyliopiston järjestämä talviaikainen avoin yliopisto-opetus alkaa yleensä syyskuussa. Opetus järjestetään ilta- ja viikonloppuopetuksena. Ilmoittautumiset opintoihin päättyvät pääsääntöisesti 2–3 viikkoa ennen opintojen alkua. Tarkempia tietoja opinnoista, ilmoittautumisajoista ja opetusaikatauluista löydät kunkin koulutuksen esittelystä.