Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Avoin ammattikorkeakouluopetus

Avoin ammattikorkeakouluopetus on tarkoitettu kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta. Opetus vastaa sisällöiltään ja vaatimustasoltaan ammattikorkeakouluissa järjestettävää opetusta. Avoimina ammattikorkeakouluopintoina suoritetut opintojaksot käyvät sellaisinaan siinä ammattikorkeakoulussa, jonka opetussuunnitelman mukaan ne on suoritettu. Opintosuoritusten vastaavuus muissa ammattikorkeakouluissa, korkeakouluissa tai yliopistoissa on opiskelijan itsensä selvitettävä. Tarkempia tietoja opinnoista, ilmoittautumisajoista ja opetusaikatauluista löytyy kunkin opintojakson esittelystä.