Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Asiakkaan, omaisen ja hoitohenkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet kotisairaanhoidossa ja kotipalvelussa

Koulutus antaa vastauksia moniin kysymyksiin potilaan ja asiakkaan oikeuksista ja henkilökunnan velvollisuuksista, kun hoitotyötä tehdään potilaan / asiakkaan kotona. Koulutus myös käsittelee omaisen oikeuksia ja velvollisuuksia suhteessa potilaaseen / asiakkaaseen ja hoitohenkilökuntaan. Koulutus sisältää paljon arjen esimerkkejä, joiden avulla juridiikka tulee helposti ymmärrettäväksi.

Aika ja paikka

To 30.1.2020 klo 9.00–15.00 (ajankohtaa siirretty päällekkäisen tapahtuman vuoksi)

Oulu, etäluentona Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa

Kohderyhmä

Julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto ja yksityiset terveyspalveluyritykset, sosiaali- ja terveydenhuollon johtajat, päälliköt, esimiehet, työsuojelupäälliköt, työsuojeluvaltuutetut, luottamusmiehet sekä sosiaali- ja potilasasiamiehet ja hoitohenkilökunta

Kouluttaja

Varatuomari, OTM Kaija Kess

Kaija Kess on työoikeuteen erikoistunut lakimies, kouluttaja ja tietokirjailija.

Sisältö

Kotisairaanhoidon ja kotipalvelun määritelmät

 • juridiset näkökulmat, kun työtä tehdään toisen kotona

Kotisairaanhoidon potilas ja kotipalvelun asiakas

Potilaan ja asiakkaan oikeudet Suomen perustuslain mukaan

 • kotirauha ja yksityisyyden suoja
 • liikkumisvapaus
 • henkilökohtainen koskemattomuus
 • itsemääräämisoikeus

Potilaan ja asiakkaan oikeudet potilaslain ja sosiaalihuollon asiakaslain mukaan

Potilaan ja omaisen tiedonsaantioikeus

Omaisen oikeudet päättää potilaan tai asiakkaan asioista

Henkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet

 • velvollisuus toteuttaa hyvä hoito
 • velvollisuus noudattaa potilaan/asiakkaan tahtoa
 • ilmoitus edunvalvonnan tarpeesta
 • omaisen tahdon ja toiveiden noudattaminen
 • oikeus turvalliseen työympäristöön
 • oikeus yksityisyyden suojaan
 • hoitohenkilökunta rikoksen kohteena
 • hoitohenkilökunnan vahingonkorvaus- ja rangaistusvastuu

Hinta

150 € Oulussa / 140 € Kuusamossa / 130 € Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa sisältäen materiaalin ja kahvitarjoilut, Kuusamossa myös lounaan

Ilmoittautuminen

9.1.2020 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.