Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Adobe Connect -verkkokokous

Verkkokokoushuone, verkkoluokka, virtuaalinen luokkahuone, virtual classroom...

Mikä on verkkokokous

Verkkokokous on internetin kautta käytettävä järjestelmä, joka mahdollistaa reaaliaikaisen opetukseen osallistumisen mistä päin maailmaa tahansa.

Verkkokokousjärjestelmiä on useita. Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa on käytössä Adobe Connect (lyhyesti AC) -verkkokokoushuone.

Miten verkkokokoukseen osallistutaan

Opiskelijat osallistuvat kurssista ja koulutustilaisuudesta riippuen verkkokokoukseen / -opetukseen joko omalta kotikoneeltaan tai yhdessä muun opiskelijaryhmän kanssa kesäyliopiston osoittamassa luokassa.

Kotoa käsin osallistuessaan opiskelija saa ennen tilaisuutta internetosoitteen, johon hän kirjautuu opetuksen alkaessa.

Mitä välineitä opiskelija tarvitsee

Opiskelija tarvitsee internetyhteyden lisäksi mikrofonin (mielellään sankaluurit, headset). Kameraa käytetään vain harvoin eikä mikrofonikaan ole yleensä välttämätön.Opiskelija voi pitää yhteyttä opettajaan ja muihin ryhmäläisiin myös chatin välityksellä.