Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Academic Reading 3 op (JY) - XENX001

Aika ja paikka

Lähiopetus, syksy 2019: Ke 25.9. klo 17.00-20.00 (4 t), la 28.9. klo 9.00-16.00 (8 t), ke 2.10. klo 17.00-20.00 (4 t), la 5.10. klo 9.00-16.00 (8 t), ke 9.10. klo 17.00-20.00 (4 t), la 12.10. klo 9.00-16.00 (8 t), ke 16.10. klo 17.00-20.00 (4 t), la 19.10. klo 9.00-16.00 (8 t), yht. 48 t

Raahe, tarkempi paikka ilmoitetaan osallistujille lähtevässä kurssikutsussa

Kurssilla on 48 tuntia kontaktiopetusta, jossa on läsnäolovelvollisuus (kurssin suorittaminen edellyttää vähintään 80 % läsnäoloa opetustunneilla), sekä itseopiskeluna kirjallisia tehtäviä. Opetukseen sisältyy eri tyyppistä yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä. Opetuksesta voidaan korvata osa Skypellä ja ensimmäisellä tapaamiskerralla voidaan tehdä muutoksia aikatauluun, jos se soveltuu paremmin osallistujille.Lopputyönä laaditaan lyhennelmä oman alan aikakauslehden artikkelista tai kirjallisudesta. Opiskelija voi tehdä lyhennelmän myös esim. oman alansa tenttikirjasta (tai sen osasta).

Modes of study                                                                                                          

Assignments include development of effective reading strategies and study skills, searching and evaluating information, and explaining concepts and terminology. In addition, reporting research information in one’s own words in Finnish and in English is an important skill to be practised.  Interactive teaching involving individual, pair- and group work. Attendance is compulsory.                                                              

                                               

 

Kohderyhmä

Kurssi on humanististen, informaatioteknologian, kasvatustieteellisten, matemaattis-luonnontieteellisten, kauppatieteellisten ja yhteiskuntatieteellisten alojen opiskelijoille tarkoitettu, Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason englannin kielen tekstinymmärtämisen kurssi. Kurssi soveltuu mm. Kokkolan yliopistokeskuksessa keskeisiin kasvatustieteellisiin (myös varhaiskasvatuksen ja luokanopettajan), sosiaalityön ja tietotekniikan tutkintoihin. Soveltuvuus muihin tutkintoihin ja yliopistoihin kannattaa tarkistaa vastaanottavasta yliopistosta.

Jos opiskelet esim. tutkintotavoitteisesti, englannin kieliopintoja kannattaa ryhtyä suorittamaan aineopintojen alkuvaiheessa tai perusopintojen loppuvaiheessa. Jos lukion kielitaito on päässyt ruostumaan, on suositeltavaa suorittaa ensin englannin valmentava kurssi tai kerrata koulutietoja esim. jossakin aikuisoppilaitoksessa (esim. kansalais- tai työväenopistossa tai aikuislukiossa).

 

Kouluttaja

Masters of Education Med TESL  Bryan Dopp

Tavoitteet

On completion of the course, students are expected to:

  • have developed appropriate strategies for extensive and intensive reading (e.g. to skim, scan and locate the main points)
  • have learnt academic study skills required for critical information management and evaluation (e.g. search, use and evaluate electronic tools and references)
  • be able to identify various types of academic research reporting types  and argumentation (e.g. qualitative vs. quantitative research reports, reviews, argumentative texts)
  • to be able to identify and distinguish disciplinary and intercultural  conventions and concepts, and terminology used in the field
  • know how to discuss, summarise, synthesise and formulate research information in their own words orally and in written form in Finnish and/or in English
  • be able to do self and peer assessments and to work in teams.

Sisältö

The course focuses on developing academic reading skills and strategies, and vocabulary strategies for reading extensive discipline specific texts. Critical information management and activation of communication skills will also be included. The focus of the course varies depending on the discipline, student needs etc.

Proficiency level

B2 -> C1 (European framework)

Huomioitavaa

Edeltävät opinnot: Lähtötasona lukion kielitaito tai sitä vastaavat taidot englannissa.

Arviointi: Continuous assessment is based on active participation in classroom activities including individual, pair and co-operative group work in English and in Finnish, and presentations in English. Successful completion of all assignments. Grading: pass / fail. See also assessment criteria for Academic Reading courses.

Hinta

195 €

Ilmoittautuminen

19.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Raahen toimipaikkaan

Kaikille ilmoittautuneille lähetetään opintokirje sähköpostitse kurssin alkamisesta/kurssille mahtumisesta heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.