Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Aatteiden ja oppien historia 5 op (OY) - ay700125P

Aika ja paikka

Kevät 2020, tarkentuu myöhemmin

Kouluttaja

Tarkentuu myöhemmin

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata tieteellisen ajattelun kehityksen päälinjat antiikista nykyaikaan. Opiskelija tunnistaa tieteellisen ajattelutavan suuret murrokset ja niiden maailmankuvallisen merkityksen. Hän kykenee paikantamaan tieteiden yhteiskunnallisia edellytyksiä, ihmisen luontosuhteen muutoksia ja tieteellisen järkiperäisyyden käsitettä. Opiskelija osaa myös kuvata yhteiskuntaa, valtiota ja politiikkaa sekä yhteiskunnallisia liikkeitä koskevan ja perustelevan ajattelun kehityksen antiikista nykyaikaan.

Sisältö

Tieteellisen ja poliittisen ajattelun historia antiikista nykypäiviin.

Suoritustapa

Luentokurssi ja omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen tai kirjatentti

Kirjallisuus

Luentokurssi ja sillä osoitetut lisämateriaalit TAI kirjatentti:
Sven-Erik Liedman, Från Platon till Kommunismens fall (1999) ja
Peter Whitfield, Landmarks in Western Science (1999).

Tentit

Tarkentuu myöhemmin

Hinta

98 €

Opinnot ovat maksuttomat Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.