Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Äänne- ja muoto-oppi 5 op (OY) - ay694939P

Aika ja paikka

Kevät 2020, aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

Ilmoitetaan myöhemmin.

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää suomen kielen vokaali- ja konsonanttivaihtelut sekä keskeiset äänteenmuutokset ja osaa esitellä niiden historiaa. Hän osaa luokitella taivutus- ja johtomorfologian kategoriat ja esitellä morfologian historiaa.

Sisältö

Suomen kielen äänne- ja muotorakenteen nykytila ja historia.

Suoritustapa

Luennot, verkko-opetus ja itsenäistä työskentelyä.

Edeltävät opinnot

Opintojaksot Suomen kielen rakenne sekä Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi.

Arviointi

Asteikolla 0-5
Arviointiperusteena on tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin osaamistavoitteisiin.

Tentti

Tenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Oppimateriaali

Verkkomateriaali

Hinta

98 €