Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

A3. Seminaari 10 op (TY) - LUKI1107

Aika ja paikka

25.-26.1., 1.-2.3. ja 3.-4.5.19, pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00, Oulu

Yli 100 km:n päässä asuvilla on mahdollisuus osallistua opetukseen verkkovälitteisesti osaan seminaari-istunnoista. Opetusta ei tallenneta.

Kouluttaja

Luovan kirjoittamisen ohjaaja, tietokirjailija Marja-Riitta Vainikkala

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Tavoitteena on opiskelijan tekstianalyyttisen kyvyn kehittäminen ja harjaantuminen monivaiheisen kirjoittamisprosessin edellyttämään pitkäjänteiseen työskentelytapaan.

Sisältö

Seminaarin aikana opiskelija kirjoittaa laajahkon kirjallisen harjoitustyön valitsemastaan tekstilajista. Opiskelija perehtyy tekstin ideointiin, aineiston hankintaan sekä muodon ja sisällön työstämiseen ja osallistuu myös muiden opiskelijoiden harjoitustöiden analysointiin ja arviointiin. Opiskelija kirjoittaa itsestään kirjoittajana reflektiivisen tekstin.

Opintosuoritukset

Osallistuminen seminaari-istuntoihin, seminaari ja tutkielma / opinnäytetyö

Arviointi: 0-5

Hinta

347 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 243 €)
Hinta sisältää Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun.