Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

A2.A Kirjoittaja ja lajityyppi 4 op (TY) - LUKI1115

Aika ja paikka

Aloitus syksyllä 2018, opiskelijan oman aikataulun mukaan

Kouluttaja

Lajityypin mukaan vaihtuvat opettajat

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Perehtyminen kirjallisuuden lajeihin oman kirjallisen työskentelyn kannalta. Tavoitteena on, että opiskelija tuntee valitsemansa genren nykykirjallisuutta sekä osaa kirjoittaa genren puitteissa esim. kirjallisuuskritiikkiä, esseen, lajiin liittyviä parodioita ja pastisseja tai itsenäisiä tekstejä.

Sisältö

Opiskelija valitsee syventymiskohteekseen itseään kiinnostavan genren, lukee siihen kuuluvaa kirjallisuutta ja tekee siitä esseen tai kuvailevan lukuraportin. Toteutustapoja voi olla esim. terapiakirjoittaminen, konerunous, science fiction, spekulatiivinen fiktio, nykyproosa, elämäkerta, katsaus esikoisteoksiin, jonkin alueen kirjallisuus, kirjoittamisen tutkimus jne.

Opintosuoritukset

Itsenäinen suoritus

Arviointi: 0-5

Lisätiedot

Tämä jakso (4 op) on osa kokonaisuutta A2. Kirjoittamisen erityisalat (8 op), jossa opiskelija perehtyy teorian ja käytännön sovellusten kautta johonkin tai joihinkin kirjallisen kulttuurin lajityypeistä ja toimintaulottuvuuksista. Jakso pitää sisällään perehtymisen itseä kiinnostavaan lajityyppiin tai kirjallisuuden alaan.

Hinta

129 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 90 €)
Hinta sisältää Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun.