Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

A1.D Tietokirjoittaminen II 4 op (TY) - LUKI1104

Aika ja paikka

28.-29.2. ja 17.-18.4.20 (24 t)
pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00

Kouluttaja

Luovan kirjoittamisen ohjaaja, tietokirjailija Marja-Riitta Vainikkala

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Tavoitteena on jäsentää kirjoittamista tavoitteellisena työnä ja löytää omia työtapoja sekä hahmottaa laaja tietokirjoittamisen kenttä lukuisine mahdollisuuksineen.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan tieto- ja yhteiskunnalllisen kirjoittamisen eri muotoihin ja tietokirjoittamisen haasteisiin. Kurssin painotukset vaihtelevat vuosittain.

Opintosuoritukset

Luennot (8 t) ja harjoitukset (16 t), ryhmätyöskentely, itsenäiset tehtävät, kirjallisuuden lukeminen. Kirjallisuuteen perustuva ennakkotehtävä ennen lähiopetusta (tarkentuu myöh.).

Opetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

- Raimo Jussila, Eero Ojanen, Taija Tuominen (toim.): Tieto kirjaksi, 2006.
- Tiina Raevaara - Urpu Strellman: Tietokirjailijan kirja, Docendo, 2019.

Lisätiedot

Tämä jakso (4 op) on osa kokonaisuutta A1. Kirjoittamisen lajit (16 op), jonka tavoitteena on monipuolinen kirjallisen kulttuurin tuntemus ja laaja-alainen valmius erilaisten tekstilajien tuottamiseen ja analysointiin. Lajikursseilla opiskelija syventää näkemystään kirjallisuuden lajihistoriasta ja kirjoittamisen lajikohtaisista erityiskysymyksistä. Luentojen, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten sekä lukemisen avulla opiskellaan eri tekstilajien tyylillisiä ja rakenteellisia ominaispiirteitä.