Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

A1.D Tietokirjoittaminen II 4 op (TY) - LUKI1104

Aika ja paikka

5.-6.10.18, pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00, Oulu

Uudet ajat:
Ke 30.1., 6.2. ja 13.2.19 klo 16.30-19.45
Kaikki opiskelijat sekä opettaja osallistuvat opetukseen kotonaan omalta tietokoneeltaan AC-yhteyden kautta. Olisi suotavaa, että opiskeliojilla olisi käytössään mikrofoni, mutta osallistuminen onnisuu myös chatin kautta. Opetusta ei tallenneta.

Kouluttaja

Luovan kirjoittamisen ohjaaja, tietokirjailija Marja-Riitta Vainikkala
FT Kasimir Sandbacka

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Tavoitteena on jäsentää kirjoittamista tavoitteellisena työnä ja löytää omia työtapoja.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan tieto- ja yhteiskunnalllisen kirjoittamisen eri muotoihin ja tietokirjoittamisen haasteisiin. Kurssin painotukset vaihtelevat vuosittain. Kurssi voidaan järjestää luentokurssina, studia generaliana tai opiskelijoiden tekeminä haastatteluina teemalla "Kirjoittaminen työnä", jolloin haastateltavat ovat tietokirjoittamisen ammattilaisia. Haastattelujen tarkoitus on perehdyttää opiskelijat heidän työtapoihinsa. Opiskelijoiden tulee tutustua myös haastateltavien tuotantoon.

Opintosuoritukset

Luennot (8 t) ja harjoitukset (16 t), ryhmätyöskentely, itsenäiset tehtävät, kirjallisuuden lukeminen. Harjoitukset analyyseineen ja lukupäiväkirja portfoliossa.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

Kirjallisuus päivitetty 19.2.18.

- Raimo Jussila, Eero Ojanen, Taija Tuominen (toim.): Tieto kirjaksi (2006) -> Huom. Teos palautettu listalle korvaamaan verkkokirja.
- Emilia Karjula - Tiina Mahlamäki (toimj.): Kurinalaisuutta ja kuvittelua - Näkökulmia luovaan kirjoittamiseen (2017)
- Johanna Venho (toim.): Mitä essee tarkoittaa? (2012)
(- Suomen tietokirjailijat ry:n julkaisema Kirja muuttuvassa tietoympäristössä - vapaasti luettavissa verkossa) -> Linkki ei enää toimi, joten kirja on poistettu oheiskirjallisuudesta.

Lisätiedot

Tämä jakso (4 op) on osa kokonaisuutta A1. Kirjoittamisen lajit (16 op), jonka tavoitteena on monipuolinen kirjallisen kulttuurin tuntemus ja laaja-alainen valmius erilaisten tekstilajien tuottamiseen ja analysointiin. Lajikursseilla opiskelija syventää näkemystään kirjallisuuden lajihistoriasta ja kirjoittamisen lajikohtaisista erityiskysymyksistä. Luentojen, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten sekä lukemisen avulla opiskellaan eri tekstilajien tyylillisiä ja rakenteellisia ominaispiirteitä.

Hinta

129 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 90 €)
Hinta sisältää Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun.