Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

A1.C Draaman kirjoittaminen II 4 op (TY) - LUKI1103

Aika ja paikka

7.-8.2. ja 20.-21.3.20 (24 t)
pe klo 17.00-20,15, la klo 9.00-16.00

Kouluttaja

Näytelmäkirjailija, ohjaaja, dramaturgi Janne Rosenvall

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Kurssin kuluesssa kirjoitetaan pienoisnäytelmä ja testataan kirjoitettua tekstiä myös käytännössä. Kurssin kuluessa luetaan teos tai artikkeleita, jotka syventävät ja laajentavat opiskelijan käsitystä draamasta lajina ja tuovat esiin lajin monimuotoisuuden.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten kautta draamakirjoittamisen tekniikoihin.

Opintosuoritukset

Luennot (8 t) ja harjoitukset (16 t), ryhmätyöskentely, itsenäiset tehtävät, kirjallisuuden lukeminen. Kirjallisuuteen perustuva ennakkotehtävä ennen lähiopetusta (tarkentuu myöh.).

Lähiopetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

- Aristoteles: "Runousoppi"
- E.L. Karhu: "Prinsessa Hamlet"
- Elokuva "Nader ja Simin: Ero", käsikirj. ja ohjaus Asghar Farhadi
- Jari Juutinen: "Minä olen Adolf Eichmann"
- Kjell Sundstedt: "Kirjoita elokuvaksi"
- Martin Esslin: "Draaman perusteet"
- Sofokles: "Antigone"
- Vacklin, Rosenvall, Nikkinen: "Elokuvan runousoppia"
- Vacklin & Rosenvall: "Käsikirjoittamisen taito". Like 2015.
- William Shakespeare: "Hamlet"

Lisätiedot

Tämä jakso (4 op) on osa kokonaisuutta A1. Kirjoittamisen lajit (16 op), jonka tavoitteena on monipuolinen kirjallisen kulttuurin tuntemus ja laaja-alainen valmius erilaisten tekstilajien tuottamiseen ja analysointiin. Lajikursseilla opiskelija syventää näkemystään kirjallisuuden lajihistoriasta ja kirjoittamisen lajikohtaisista erityiskysymyksistä. Luentojen, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten sekä lukemisen avulla opiskellaan eri tekstilajien tyylillisiä ja rakenteellisia ominaispiirteitä.