Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

A1.B Lyriikan kirjoittaminen II 4 op (TY) - LUKI1102

Aika ja paikka

10.-11.11. ja 8.-9.12.17, pe klo 17.00-20-15, la klo 9.00-16.00, Oulu

Yli 100 km:n päässä asuvilla on mahdollisuus osallistua opetukseen verkkovälitteisesti 8.-9.12. Opetusta ei tallenneta.

Kouluttaja

Sanataideohjaaja, kirjailija, yhteistötaiteilija Timo Harju

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Harjoitustehtävinä kirjoitetaan mm. tyylillisiä mukaelmia pohjateksteistä ja useita omia tekstejä.

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan lyriikan perinteen synnyttämien erilaisten runomuotojen kulttuurisia, rakenteellisia ja kielellisiä lähtökohtia ja ominaispiirteitä. Kurssilla luetaan ja analysoidaan julkaistua lyriikkaa.

Opintosuoritukset

Luennot (8 t) ja harjoitukset (16 t), ryhmätyöskentely, itsenäiset tehtävät, kirjallisuuden lukeminen

Arviointi: 0-5

Lisätiedot

Tämä jakso (4 op) on osa kokonaisuutta A1. Kirjoittamisen lajit (16 op), jonka tavoitteena on monipuolinen kirjallisen kulttuurin tuntemus ja laaja-alainen valmius erilaisten tekstilajien tuottamiseen ja analysointiin. Lajikursseilla opiskelija syventää näkemystään kirjallisuuden lajihistoriasta ja kirjoittamisen lajikohtaisista erityiskysymyksistä. Luentojen, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten sekä lukemisen avulla opiskellaan eri tekstilajien tyylillisiä ja rakenteellisia ominaispiirteitä.

Kirjallisuus

- Runon vapaus: syventävä opas runouden kirjoittamiseen ja lukemiseen, toim. Tommi Parkko, Avain 2014
- Puheenvuoroja nykyrunouden yhteiskunnallisuudesta, toim. Miia Toivio ja Virpi Alanen, Poesia 2012

Hinta

129 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 90 €)
Hinta sisältää Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun.