Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

A1.B Lyriikan kirjoittaminen II 4 op 4 op (TY) - LUKI1102

Aika ja paikka

27.-28.9. ja 18.-19.10.19
pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00

Kouluttaja

Sanataideohjaaja, kirjailija, yhteistötaiteilija Timo Harju

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Harjoitustehtävinä kirjoitetaan mm. tyylillisiä mukaelmia pohjateksteistä ja useita omia tekstejä sekä opitaan lukemalla julkaistuja tekstejä ja artikkeleita runouden teoriaa ja näkökulmia kyseiseen kirjoittamisen lajiin.

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan lyriikan perinteen synnyttämien erilaisten runomuotojen kulttuurisia, rakenteellisia ja kielellisiä lähtökohtia ja ominaispiirteitä. Kurssilla luetaan ja analysoidaan julkaistua lyriikkaa. Kurssilla kirjoitetaan omia runoja, saadaan ja annetaan palautetta.

Opintosuoritukset

Luennot (8 t) ja harjoitukset (16 t), ryhmätyöskentely, itsenäiset tehtävät, kirjallisuuden lukeminen. Kirjallisuuteen perustuva ennakkotehtävä ennen lähiopetusta (tarkentuu myöh.).

Opetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi: 0-5

Lisätiedot

Tämä jakso (4 op) on osa kokonaisuutta A1. Kirjoittamisen lajit (16 op), jonka tavoitteena on monipuolinen kirjallisen kulttuurin tuntemus ja laaja-alainen valmius erilaisten tekstilajien tuottamiseen ja analysointiin. Lajikursseilla opiskelija syventää näkemystään kirjallisuuden lajihistoriasta ja kirjoittamisen lajikohtaisista erityiskysymyksistä. Luentojen, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten sekä lukemisen avulla opiskellaan eri tekstilajien tyylillisiä ja rakenteellisia ominaispiirteitä.

Kirjallisuus

- Hökkä, Tuula (toim.): Oi Runous. Romantiikan ja modernismin runouskäsityksiä. SKS, 2000.
- Poetiikkaa: seitsemän esseetä runouskäsityksistä. Savukeidas, 2007.
- Poetiikkaa II: Runouskäsitysten toistoa. Savukeidas, 2009.
- Poetiikkaa III. Savukeidas, 2014.