Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

A1.A Proosan kirjoittaminen II 4 op (TY) - LUKI1101

Aika ja paikka

6.-7.10.17 ja 12.-13.1.18, pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00, Oulu

Yli 100 km:n päässä asuvilla on mahdollisuus osallistua opetukseen verkkovälitteisesti 12.-13.1.18. Opetusta ei tallenneta.

Kouluttaja

Luovan kirjoittamisen ohjaaja, tietokirjailija Marja-Riitta Vainikkala

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija harjaantuu edelleen oman tekstin tuottamisessa ja oppii tunnistamaan omaa erityislaatuaan kirjoittajana. Proosaan liittyvien käsitteiden kirjo ja hallinta kasvaa. Kirjallisuuden avulla varmistetaan monipuolinen näkemys lyhytproosan mahdollisuuksista. Kurssin kuluessa opiskelijat harjoittavat prosessikirjoittamista, jonka tuloksena kurssin lopussa on valmis ja palautteiden avulla hiottu lyhytproosateksti.

Sisältö

Kurssilla perehdytään lyhytmuotoisen kertovan kirjallisuuden eri alalajien tyylillisiin ja rakenteellisiin ominaispiirteisiin kirjoja ja tekstejä lukemalla ja harjoitustöitä kirjoittamalla.

Opintosuoritukset

Luennot (8 t) ja harjoitukset (16 t), ryhmätyöskentely, itsenäiset tehtävät, kirjallisuuden lukeminen. Harjoitukset analyyseineen ja lukupäiväkirja portfoliossa.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

- Emilia Karjula: kirjoittamisen taide ja taito (2014)
- Taija Tuominen: Minusta tulee kirjailija (2013)

Lisätiedot

Tämä jakso (4 op) on osa kokonaisuutta A1. Kirjoittamisen lajit (16 op), jonka tavoitteena on monipuolinen kirjallisen kulttuurin tuntemus ja laaja-alainen valmius erilaisten tekstilajien tuottamiseen ja analysointiin. Lajikursseilla opiskelija syventää näkemystään kirjallisuuden lajihistoriasta ja kirjoittamisen lajikohtaisista erityiskysymyksistä. Luentojen, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten sekä lukemisen avulla opiskellaan eri tekstilajien tyylillisiä ja rakenteellisia ominaispiirteitä.

Hinta

129 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 90 €)
Hinta sisältää Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun.