Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

A. Suunnittelu 1 op (TY) - LUKI1111

Aika ja paikka

Ti 24.9.19 klo 18.00-19.30 (2 t)
Ti 5.5.20 klo 17.00-19.15 (3 t)
Lisää aikoja sovitaan tarpeen mukaan.

Kouluttaja

Luovan kirjoittamisen ohjaaja, tietokirjailija Marja-Riitta Vainikkala

Sisältö

Tämä on aineopintojen aloitusjakso, jolla perehdytään tulevien opintojen kokonaisuuteen ja laaditaan itsenäinen, henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS).

Opintosuoritukset

Itsenäinen työskentely, HOPS:n laatiminen
Arviointi: hyväksytty / hylätty